Aankopen

Wat doet de aankoopmakelaar?

Het aankopen van een woning is vaak een van de grootste uitgaven in uw leven, daarom is het verstandig u te laten begeleiden door een deskundige. Actie Makelaardij is door jarenlange ervaring gespecialiseerd in aankoopbegeleiding voor woningen.

 

Werkwijze:
Als u een woning heeft bezichtigd en deze woning voldoet aan uw wensen dan kunt u ons inschakelen. In overleg met u en de verkoper of de verkopende makelaar wordt een datum voor de tweede bezichtiging afgesproken. Samen met u gaan wij naar de woning voor een inspectie en waardebepaling.

Daarna bepalen we gezamenlijk de onderhandelingsstrategie en voeren de onderhandelingen. Na de koop zal de koopakte door ons worden opgesteld of gecontroleerd. Verder zullen wij zorg dragen voor de notariële begeleiding.

Voor deze complete aankoopbegeleiding berekenen wij een courtage van € 2750,- (incl. btw)

Voordelen aankoopbegeleiding:
De verschuiving in de woningmarkt van de laatste jaren zorgt ervoor dat er weer steeds vaker moet worden overboden om kans te maken op de woning. Toch heeft een aankoopmakelaar dan meerwaarde, dit omdat een verkoopmakelaar graag zaken doet met een professionele partij en de woning dan eerder gegund wordt. Ook onderzoeken wij alle onderdelen die van belang zijn bij de aankoop.

Potentiële kopers missen veelal kennis van zaken van de onroerend goed markt. Mede gezien het gebrek aan zakelijk inzicht en de veelal emotionele overwegingen om tot aankoop van een woning over te gaan zorgen er voor dat er vaak teveel wordt betaald voor hun (toekomstige) woning.

Vooronderzoek:
Ook zorgen wij uiteraard voor het complete vooronderzoek zoals: kadastrale gegevens, milieu, bestemmingsplan, de tijd dat de woning te koop staat, bouwkundige toestand enzovoort. Wij kunnen u ook adviseren om een bouwtechnische keuring te laten plaatsvinden.

Onderhandelen:
Wij hebben beroepshalve veel ervaring met het onderhandelen, zo weten wij waarmee we rekening moeten houden wat betreft prijs en voorwaarden in de onderhandeling. De onderhandelingsstrategie wordt vooraf uitgebreid met u doorgenomen, en uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Koopakte:
Als u het huis heeft gekocht, moet er een koopakte opgesteld worden. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd zoals: de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden, de boete voor niet nakomen van afspraken, enzovoort. Vaak zal de verkopende makelaar deze koopakte opstellen. Om er zeker van te zijn dat alle gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven, zullen wij de koopakte nauwkeurig nalopen en waar nodig bijstellen. Indien de verkopende partij geen makelaar heeft zullen wij de koopakte samen met u opstellen.

Notaris:
Wij zorgen ook voor de notariële begeleiding. De notaris stelt op basis van de gegevens die wij ter beschikking stellen de leveringsakte op. De akte wordt gecontroleerd alsmede de nota van afrekening. Deze wordt dan door u in aanwezigheid van ons, de notaris en/of de verkopende partij ondertekend.